Wednesday, February 03, 2010

Pengenalan kepada kenalan
    Di arus globalisasi mutimedia superkorido yang semakin lama semakin berkembang kesannya kepada manusia, media baru atau mudah dikenali sebagai new media dikalangan Journalism menjadi satu altenatif utama kepada Mahasiswa, pensyarah, kakitangan kerajaan dan tidak terkecuali ahli politik untuk merungkaikan idea dan buah fikiran baru yang sedikit sebanyak merubah arus pemahaman pemikiran masyarakat di malaysia.
Setelah berlakunya revolusi politik negara pada 2008, kita melihatkan pertumbuhan pelbagai jenis blog yang terus menerus merungkaikan pelbagai jenis isu-isu semasa, samaada personal, orang lain taupum negara.
Pelbagai idea dan percambahan pemikiran timbul dari mereka yang tidak pernah menulis dan mereka yang telah mahir dalam bidang penulisan sehinggakan media baru ini menjadi satu perantaraan penting kepada mujtamak di Malaysia.


Salam perkenalan kepada semua blogger baru

No comments: